בדיקת אבהות בחולבכל רחבי העולם, אם אדם מן היישוב מעוניין לבדוק את הקרבה הביולוגית שלו לילד, באפשרותו לפנות בצורה חופשית למעבדה המבצעת בדיקות גנטיות, למסור דגימות רוק או דגימות דם של הילד ושלו ותוך מספר ימים יוכל לקבל תוצאות לכאן או לכאן, תמורת תשלום כספי כמובן.

בישראל לעומת זאת מדובר בסיפור שונה לגמרי, שכן במדינת ישראל אדם המעוניין לעבור בדיקת אבהות בעלת תוקף משפטי, חייב לדרוש באופן מסודר שבית המשפט יוציא צו רשמי לביצוע הבדיקה. זאת כיוון שבישראל חוקי המדינה מושפעים במידה רבה, במיוחד בדינים הקשורים לענייני משפחה, מדיני ההלכה.

ספציפית בנושא בדיקות האבהות, כל עוד ישנו חשד שהילד ממזר ושממצאי הבדיקה יוכיחו זאת, הרי שבית המשפט ברוב המוחלט של המקרים לא יאשר את ביצוע הבדיקה. הגדרת הילד כממזר תגרום לו להיות פסול חיתון ברבנות ותווית הממזרות תעבור הלאה במשפחתו מדור לדור. אי לכך, עושה הרבנות מאמצי על למנוע מצבים מעין אלה, גם במחיר שהילד לא יידע לעולם מי הוא אביו הביולוגי.

בדיקת אבהות פרטית בחו"ל

מאחר ולא ניתן לעבור את הבדיקה ללא צו בית משפט, נוצרה אלטרנטיבה בדמות בדיקות ביתיות פרטיות המבוצעות ללא צורך בצו בית משפט. הכוונה היא לכך שאת דוגמיות התאים נוטלים בבית באופן עצמאי ולאחר מכן שולחים אותן לבדיקת המעבדה. על מנת שלא לעבור על חוק מידע גנטי, האוסר על קיום בדיקות אבהות בישראל ללא צו בית משפט, הבדיקה עצמה מבוצעת במעבדה בחו"ל.

כל עוד הבדיקה מתבצעת במעבדה הממוקמת בחו"ל, הרי שהנבדקים הלכה למעשה לא עוברים על החוק. עם זאת, בדיוק באותו האופן ממצאי הבדיקה אינם תקפים מבחינה משפטית. אי לכך, גם אם יתברר בבדיקה שבוצעה בחו"ל כי הילד אינו בנו הביולוגי של הגבר, עדיין בית המשפט לא יכיר בכך.

ביצוע בדיקת אבהות בחו"ל בצו בית משפט

לצד המקרים שתוארו לעיל, ישנם מקרים שבהם בית משפט ישראלי יוציא צו לפיו יש לקיים את הבדיקה בחו"ל. מקרה שכזה התרחש לפני כשנה בבית המשפט לענייני משפחה בנצרת כשבית המשפט הורה על ביצוע בדיקת אבהות לקטינה הנמצאת עם אמה בירדן. גבר בעל אזרחות בעל אזרחות ישראלית טען בפני בית המשפט כי הוא אביה הביולוגי של הילדה, אך מאחר והילדה נולדה בירדן בזמן שלא היה נשוי לאימה, היה עליו לעבור בדיקת אבהות.

המורכבות של המקרה הספציפי הזה באה לידי ביטוי בכך שבשל האזרחות הסורית של האישה, נבצר ממנה להגיע לישראל, שכן אם היה מתגלה בארץ מוצאה שנכנסה למדינת ישראל, חייה היו בסכנה. במקרה הזה פסק השופט כי האב רשאי להתייצב בנציגות ישראל בירדן בליווי הקטינה ושם תילקחנה מהם דגימות תאים לבדיקה גנטית. הודות לכך, האם לא נטלה סיכון והבת זכתה בסופו של דבר באזרחות ישראלית.

בדיקת אבהות לתושבת חוץ שבוצעה בישראל

מקרה הפוך התרחש לאחרונה גם כן בנצרת. במקרה הזה אזרח ישראלי הגיש בקשה משותפת עם זוגתו שמוצאה רוסי לבית המשפט על מנת שיוכל לעבור בדיקת אבהות ולהוכיח שהילדה שלה היא בתו הביולוגית. הצורך בבדיקה נוצר על רקע העובדה שהן הקטינה והן אימה הן תושבות חוץ ללא מעמד רשמי בישראל ובעזרת הוכחת האבהות ניתן היה להסדיר את מעמדן. בזמן שהגישו את הבקשה שהו האם ובתה בישראל, לכאן הגיעו על מנת להשתקע. עם זאת, את הבדיקה באופן עקרוני היה צריך לבצע לפי נוהל חו"ל, בסנט פטרסבורג.

היועץ המשפטי לממשלה מצא כי לטובתה של הילדה, יש לבצע את בדיקת האבהות וזאת כיוון שתוצאות הבדיקה ישפיעו על מעמדה בארץ. יחד עם זאת, ציין היועץ המשפטי לממשלה כי מאחר והילדה לא מחזיקה באזרחות ישראלית, הרי שעליה לעבור את הבדיקה בחו"ל. המשמעות של כך היא שאם התוצאה לא תצביע על קשר הורי בין מגיש הבקשה לקטינה, ספק רב אם תוכל לשוב חזרה לישראל.

מבירור שערך בית המשפט התברר כי עלות הבדיקה המבוצעת ברוסיה גבוהה בכ1000 ₪ מעלות הבדיקה המבוצעת בישראל, ללא כל יתרון מבחינת הדיוק. זאת כמובן מבלי להזכיר את עלות הטיסות והשהייה ברוסיה.

לאור כל זה, הוחלט כי למרות שמבחינה עקרונית היה אכן צריך לבצע את בדיקת האבהות ברוסיה, בסנט פטרסבורג, הבדיקה תבוצע בישראל. לפני השופט שקיבל את ההחלטה עמדו זוג שיקולים מרכזיים, כאשר הראשון הוא שמירה אופטימאלית על פרטיות ועל כבוד הנבדקים. בנוסף לכך, עמדה טובתה של הילדה לנגד עיני השופט: טובת הקטינה לפי השופט, שהוריה ישקיעו את הכסף שלהם לא על טיסות לרוסיה, שהייה וביצוע של בדיקה יקרה, אלא על הצרכים שלה.

כפי שציינו, בסופו של דבר, לאחר שהבהיר כי ביצוע בדיקת האבהות בישראל לא מכשיר את מעמדן של האם והבת בארץ ולא מכשיר שהייה בלתי חוקית, הורה על ביצוע הבדיקה בישראל. עוד הורה כי ממצאי הבדיקה יועברו לעיונו בלבד.