זוגות לא נשואיםבמצב הפשוט והבסיסי ביותר, שבו בא לעולם תינוק להורים נשואים, באופן אוטומטי הבעל יירשם במרשם האוכלוסין (במשרד הפנים) כאביו של הילד.

העניינים הופכים למורכבים יותר, כאשר מדובר בצאצא שבא לעולם להורים שאינם נשואים ובדיוק במקרים האלו נדון במאמר שלפניכם, תוך שימת דגש על המצבים שבהם נדרשת בדיקת אבהות.

גבר המעוניין להוכיח כי ילד/ה שנולד/ה לאישה בזמן שלא הייתה נשואה לו, הוא/היא בנו/בתו הביולוגי/ת

אם גבר מעוניין להוכיח מבחינה משפטית כי בנו הביולוגי נולד בזמן שאמו הייתה נשואה לאדם אחר, רוב הסיכויים שלא יעלה בידו לעשות זאת. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שדיני המשפחה הנהוגים בישראל מושפעים במידה רבה מחוקי ההלכה. ספציפית במקרה הזה, אם בדיקת האבהות תצביע על כך שהילד נולד בזמן שהאם הייתה נשואה מזרע של גבר שלא היה בעלה, הרי שהילד ייחשב מבחינת ההלכה לממזר.

מדובר בגזירת גורל מבחינת היהדות, שכן ממזר לא יוכל להתחתן ברבנות ויתרה מכך – מאחר והממזרות עוברת בירושה, הרי שגם צאצאיו לדורי דורות לא יוכלו להתחתן ברבנות שכן ייחשבו לממזרים. אי לכך, כל עוד ישנו סיכוי ולו הקל שבקלים שבעקבות תוצאות הבדיקה יוכרז על ממזרות, לא יוציא בית המשפט צו לקיום הבדיקה. כל זאת כמובן כל עוד מדובר בזוג יהודים מטבע הדברים.

אישה המעוניינת להוכיח כי גבר נשוי הוא אבי בנה או בתה

ייתכן מאוד שגבר נשוי יצטרך לעבור בדיקת אבהות אם תידרש על ידי אישה שלא נשואה לו. כל עוד אותה אישה אינה נשואה (כך שאין חשד לכך שבנה נולד מחוץ לנישואין ולפיכך הינו ממזר), הרי שאם אכן תצליח לשכנע את בית המשפט בכך שישנו יסוד סביר להניח שאותו גבר הוא אבי בנה, רוב הסיכויים שיחליט בית המשפט להוציא צו רשמי לביצוע הבדיקה.

במקרה הזה אם יתברר שהגבר הוא אכן אביו הביולוגי של הילד, הרי שיהיה מחויב לשלם לו מזונות ולכן בראות בית המשפט לנגד עיניו את טובת הילד, יחייב את הגבר לעבור את הבדיקה.

בני זוג לא נשואים המעוניינים לרשום את הגבר כאביו של הילד במשרד הפנים

אם מדובר בבני זוג שאינם נשואים, הרי שבמהלך השנה הראשונה לאחר הולדת התינוק, יכול הגבר לרשום את עצמו כאביו במשרד הפנים. אם במהלך שנת החיים הראשונה של התינוק לא טרח לבצע את הרישום, יקשה עליו משרד הפנים לבצע את הרישום מאוחר יותר. במקרה הזה לרוב תידרש בדיקת אבהות להוכחת אבהותו.

גבר בעל ספקות בנוגע לאבהותו

אם גבר נשוי חושש שמא הילד שהוא מגדל אינו בנו, כפי שציינו, רוב הסיכויים שלא יוכל לעשות זאת כיוון שאם אכן יתברר שאינו אביו הביולוגי, יוגדר הילד כממזר. עם זאת, אם מדובר בגבר שלא נשוי לאמו של הילד, הרי שבהחלט באפשרותו לדרוש ביצוע של בדיקת אבהות וישנו סיכוי טוב שבית המשפט גם יאשר זאת.

בדיקה אבהות פרטית בחו"ל

עד כה עסקנו אך ורק במקרים שבהם הבדיקה מבוצעת מתוקף צו בית משפט. לצד מקרים אלו, חשוב לציין שכל אדם יכול לבצע באופן עקרוני בדיקת אבהות, גם אם ישנו חשד לממזרות, באופן פרטי. הכוונה היא לבדיקת אבהות שבה נוטלים דוגמיות רקמה (לרוב תאים מהלחי הפנימית ומהרוק) מהנבדקים ושולחים אותן לבדיקת מעבדה בחו"ל. באופן הזה ניתן לקבל מידע מדויק בנוגע לקיום או אי קיום של קשרים משפחתיים בין הנבדקים, אך חשוב לציין כי בדיקה ביתית פרטית לא תוכר על ידי בית המשפט.