בדיקת אבהות בהריוןאם אישה קיימה יחסי מין עם יותר מגבר אחד ונכנסה להיריון, אין ספק שתרצה לדעת מי הוא אביו של העובר המתפתח ברחמה, כשמעבר לסקרנות הטבעית, ישנן עוד סיבות רבות בגינן חשוב לדעת מי הוא האב.

כך לדוגמה זהות האב חשובה לצורך נושאים כלכליים, לצורך התמיכה הרגשית, לצורך בירור של מחלות גנטיות שונות ובעיות בריאותיות נוספות וכמובן שמעבר לכל זה, יש משהו מרגיע בידיעה הבטוחה בנוגע לזהות האב.

באופן עקרוני ניתן לבצע כיום בדיקת אבהות גם לאחר הלידה, אך בהחלט ניתן לבצע את הבדיקה במהלך ההיריון עצמו, מבלי לסכן את ההתפתחות העוברית. הבדיקה מבוצעת במסגרת בדיקת מי שפיר במהלך השבוע ה- 17 להיריון או בבדיקת סיסי שלייה בשבוע העשירי להיריון.

מה אומר החוק בנושא?

לפי חוק מידע גנטי, אמנם לפי ההמלצה הרפואית אין לבצע בדיקה פולשנית במהלך ההיריון רק לצורך ביצוע של בדיקה גנטית לקשרי משפחה (הכוונה היא לבדיקת מי שפיר או בדיקת סיסי שליה המבוצעת מטעמים שאינם רפואיים), אך בית המשפט בהחלט יכול לאשר את ביצוע הבדיקה אם שוכנע כי אכן קיימת לכך הצדקה.

בית המשפט ייתן את אישורו לביצוע הבדיקה רק במקרים שבהם אכן יש הצדקה שלא להמתין עם הבדיקה עד לאחר הלידה, רק אם האישה ההרה נתנה לכך את הסכמתה ורק לאחר שיהיה ברור מעבר לכל צל של ספק שהאישה מבינה לחלוטין את הסיכונים הנשקפים לה ולעובר שהיא נושאת ברחמה הקשורים לביצוע הבדיקה במהלך ההיריון.

בנוסף לכך, אם האישה מחליטה לעבור בדיקת סיסי שליה או בדיקת מי שפיר לצורך קביעת קשרי משפחה, חשוב להציע לה שבמסגרת הבדיקה יבוצעו גם בדיקות גנטיות רפואיות נוספות שמקובל ואף מומלץ לבצע בהתאם להוריה הרפואית ולגילה. כמו כן החוק קובע כי בנוסף להסכמתה של האישה לעבור את הבדיקה הגנטית, חלה על הרופא המבצע את הבדיקה החובה לקבל את הסכמתה של האישה מדעת לביצוע הפעולה הרפואית. בכל מקרה לא ניתן לחייב אף אישה הרה לעבור בדיקה לבירור קשרים משפחתיים במהלך ההיריון.

בדיקת אבהות פרטית בהיריון

עד כה עסקנו אך ורק באפשרות של ביצוע בדיקת אבהות בהריון מתוקף צו רשמי של בית משפט, אך חשוב לדעת כי ישנה אפשרות נוספת לגלות את זהות האב, שלא כוללת הליכים משפטיים כלשהם כשהכוונה היא לאפשרות של ביצוע בדיקת אבהות ביתית פרטית. לפי חוק מידע גנטי, לא ניתן לבצע בדיקת אבהות בישראל ללא צו רשמי של בית משפט וזאת על מנת למנוע את האפשרות שהצאצא הנבדק יתויג כממזר ויהיה פסול חיתון.

אי לכך, ישנן מעבדות הפועלות באירופה, המספקות שירותי בדיקות אבהות ללקוחות המתגוררים בישראל. הבדיקה המבוצעת במהלך ההיריון מבוססת על דגימות דם מהאישה ההרה ומהגבר שיש לבדוק לגביו את נושא האבהות. את דגימות הדם ניתן לשאוב באופן עצמאי או בסיוע של אחות בקופת החולים, כשלאחר נטילת הדגימות יש לשלוח אותן למעבדה הממוקמת בחו"ל.

כל עוד הבדיקה עצמה מבוצעת מחוץ לגבולות ישראל, הרי שאין בכך משום עבירה על החוק. עם זאת, חשוב להבין כי ממצאי הבדיקה לא יוכלו להוות ראייה קבילה בית המשפט ולכן הבדיקה מיועדת לשקט הנפשי של הנבדקים ותו לא. הבדיקה מבוססת על ההיגיון העומד בבסיסן של בדיקות דם אחרות המבוצעות בהיריון, שניתן להסיק מהן על קיומן של הפרעות גנטיות בעובר. הכוונה היא לכך שבדמה של האישה ההרה ניתן לאתר מקטעי DNA שמקורם בעובר.

אבא וילדה