בדיקת אבהות - מתי לבצעבדיקת אבהות היא בדיקה גנטית המאפשרת להוכיח כי ישנו קשר גנטי בין הנבדקים ברמת דיוק העומדת על 99 אחוז. רמת דיוק זו מאפשרת להתאים בין אב לצאצא או בין אם לצאצא כשבנוסף בדיקה זו מאפשרת להוכיח גם קרבה בין אחים.

החוק המסמיך את הבדיקה בישראל נקרא חוק המידע הגנטי ואילו בתי המשפט לפיכך מסתמכים על בדיקה זו על מנת לפסוק בתביעות הקשורות לאבהות.

סך הכול פועלות כיום בישראל חמש מעבדות גנטיות שניתן לבצע בהן את הבדיקה ולמרות שמדובר בבדיקה אמינה ומדויקת מאוד, הרי שבתי המשפט בישראל יכירו בבדיקה רק אם בוצעה בישראל ורק אם בוצעה לפי צו בית משפט. הכוונה היא לכך שבעוד שניתן לבצע את הבדיקה באופן פרטי ללא קושי, הרי שללא צו רשמי של בית משפט, לא יכיר בית המשפט בתוצאות הבדיקה כראיה. מעבר לכך, בדיקה שבוצעה ללא צו בית משפט, לא תהיה בעלת תוקף משפטי כלל ולא תוכל לשמש לצורך שינויים של מסמכים רשמיים דוגמת תעודת זהות או תעודת לידה.

באילו מצבים יינתן צו בית משפט לצורך ביצוע בדיקת אבהות?

מקרים שבהם הבדיקה מחויבת המציאות

לצד מקרים שבהם בית המשפט יאשר מתן צו רשמי לביצוע בדיקת אבהות, ישנם גם מקרים שבהם יש לבצע את הבדיקה לצורך רישום במשרד הפנים. להלן כמה דוגמאות למקרים מעין אלה על קצה המזלג: